Logo Salutem

Activiteitenbegeleiding

Individuele activiteitenbegeleiding voor ouderen


Salutem Almere biedt individuele activiteitenbegeleiding op maat voor ouderen met oriëntatie- en/of geheugenproblemen. Dat doen we gewoon bij hen thuis, in de eigen vertrouwde leefomgeving.
Salutem Almere helpt hiermee aan behoud van zelfredzaamheid en de regiefunctie. Het doel is om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en fysiek fit te blijven. Hierbij werken we aan het vertrouwen in het eigen kunnen.

Salutem Almere begeleidt ouderen bij activiteiten in het dagelijks leven die bijdragen aan het lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden.

IN DE PRAKTIJK:

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Ouderen die begeleiding nodig hebben kunnen zich aanmelden bij het zorgloket van de gemeente. Voorts wordt vanuit de WMO onderzocht welke ondersteuning nodig is.

Tarief: € 30,00 p/uur excl. BTW

PGB (persoonsgebonden budget)

Een persoonsgebonden budget is een bedrag waarmee men zelf de zorg kan regelen. Lees hier meer over hoe een pgb aangevraagd kan worden.
Via een intakegesprek bepalen we samen waar de voorkeur naar uitgaat en wat de zorgvraag is. Bijvoorbeeld sociale interactie, het organiseren van het huishouden en/of het structureren van de dag.
De begeleiding is geen doel op zich maar een middel om bevordering, behoud en compensatie van zelfredzaamheid in stand te houden of te bevorderen.

Tarief: € 30,00 p/uur excl. BTW

Samenwerking

Salutem Almere werkt samen met Curaezorg. Deze professionele thuiszorgorganisatie biedt diverse zorgdiensten aan.

Zijn er vragen over activiteitenbegeleiding of is een kennismaking met Katinka wenselijk? Neem dan vrijblijvend contact op voor een eerste consult.